เมื่อโยมโทรผิด สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

โทษของการโทรผิด
พระ : ฮัลโหล
โยม : อยู่ไสเดี๋ยวนี้
พระ : อยู่วัด
โยม : กูถามดีดี มึง อยู่ ไส
พระ : อยู่วัด กะยังหว่า
โยม : มึงอยู่หาสะแตกหยังอยู่วัด
พระ : อ้าว! กูเป็นพระ มึงบ่ให้กูอยู่วัด สิให้กูอยู่ไส
โยม: มึงบวช คึบ่บอกกู
พระ : มึงเป็นแม่กูติ กูบวชกูจั่งสิได้บอกมึง
โยม: บักควย มึงบวชแต่ยามได๋
พระ: กูบวชมาซาวปีแล้ว
โยม: โอ้ย! โทรผิดตินี่…
พระ : เจริญพร อีห่ามึง…พ่ะน่ะ

@อีหล่าคำแพง