อัพเดท ราคาเลนส์ Nikon ประจำเดือน สิงหาคม จากพันทิพย์พลาซ่า


ไปเก็บราคาอัพเดทมา เมื่อวันที่ 10 สค 2553 นะครับ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ยังงัยเก็บไว้เพื่อพิจารณาก่อน เวลาจะไปซื้อจริงๆ ต้องเช็คข้อมูลดูอีกครั้งนะครับ

SB900 14200
NC77 1700
NC67 1500

10.5 f2.8 DX fisheye 19800
20 f2.8 17300
50 f1.4G DX 14200
50 f1.4D 9100
60 f2.8G Micro Nano 15900
85 f1.8 12800
105 f2.8 Micro Nano VR 23400

10-24 DX 26200
14-24 f2.8 Nano 47800
16-35 f4 VR 37000
16-85 DX VR 18400
17-55 f2.8 DX 42500
18-200 DX VRII 18800
24-70 f2.8 Nano 52600
70-200 f2.8 Nano VRII 67600
70-300 VR 15200
80-200 f2.8 30800