วันนี้ Happy 18th Birthday Google รู้ยัง

Happy 18th Birthday Google!

Google ถือกำเนิดโดยชายสองคนที่มีชื่อว่า Lawrence Larry Page และ Sergey Brin นักศึกษามหาวิทยาลัยปริญญาเอกจาก Stanford University โดยเริ่มจากโครงงานวิจัยสำหรับดุษฎีนิพนธ์ โดย แลร์รี เพจ และ เซอร์เกย์ บริน ได้ใช้ Server ของมหาวิทยาลัยสแตนพอร์ด ในการทดสอบระบบ โดยใช้ชื่อโดเมนว่า google.stanford.edu และจดทะเบียนบริษัทโดยใช้ชื่อว่า Google Inc. ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2541

company-page_brin
Lawrence “Larry” Page และ Sergey Brin
ภาพจาก http://www.google.com/about/company/

โดนในช่วงแรกๆใช้โรงจอดรถของเพื่อนเป็นสำนักงานในการทำงาน โดยมีพนักงานเพียง 4 คน รวมถึง แลร์รี เพจ และ เซอร์เกย์ บริน ด้วย และเริ่มมีการจดโดเมน Google.com โดยสาเหตุของชื่อนี้คาดว่ามาจากคำว่า Googol หมายถึงจำนวนทางคณิตศาสตร์ที่หมายถึงเลข 1 แล้วตามด้วยเลข 0 อีกหนึ่งร้อยตัว หรือ 10100 และคาดว่าการที่จดเป็นชื่อ Google เป็นผลจากการผิดพลาดในการจดโดเมนตอนแรกนั้นเอง

ทั้งคู่ได้พักการเรียน เพื่อใช้เวลาในการพัฒนา Google ระบบ search engine และในการหาทุน จนสามารถรวบรวมเงินทุนได้ถึง 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการย้ายบริษัทไปอยู่  Palo Alto ใน California และย้ายอีกทีไปที่ Mountain View โดยใช้ชื่อสำนักงานว่า Googleplex

ต่อมาในปี 2543 Google มีจุดเปลี่ยนทางด้านธุระกิจด้วยการเปิดให้บริการ Google Adword และ Google Adsense โดยมีรูปแบบการแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตามคำค้นหา หรือ Keyword ที่ลงโฆษณาต้องการ ซึ้งทำให้โฆษณาของ Google ตรงกับความต้องการของผู้ค้นหาข้อมูลในเว็บไซด์ ถือว่านี้เป็นรายได้หลักของ Google ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547 Google เข้าสู้บริษัทมหาชน และมีการขายหุ้น ซึ้งหุ้นของ Google มีการเพิ่มมูลค่าอย่างรวดเร็ว โดยราคาหุ้นของ Google เริ่มแรกอยู่ที่ 85 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และสูงสุด 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ในปี 2550

หลังจากนั้น Google ก็มีบริการอื่นๆตามมามากมาย ทั้งมีการซื้อกิจการ หรือก่อตั้งขึ้นมาเอง บริการอื่นๆมากมายที่เป็นของ Google ยกตัวอย่างเช่น Youtube , Blogger , Google Chrome , Google Map , Google Earth , Google Talk , Gmail , Picasa , Google Apps , Google+