พบเด็กอ่านหนังสือไม่ออก ระวังจะเป็นโรคนี้

โรคดิสเล็กเซีย พูดต่างภาษาและอ่านต่างจากเรา

โรคดิสเล็กเซีย (Dyslexia) คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท (neurobiologically based disorder) โรคดิสเล็กเซีย ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดย นาย Oswald Berkhan ในปี 1881 อย่างไรก็ตามเด็กที่เป็นโรคนี้อาจเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพียงแต่ต้องการการดูแลเอาใจใส่หรือกระบวนการการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเด็กคนอื่นๆ บ่อยครั้งอาจนำไปสู่ความล่าช้าของพัฒนาการทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องการเรียนของเด็ก เช่น เรียนไม่ทันเพื่อน

ตัวอย่างคนที่เป็นโรคนี้ (ไอน์สไตน์ / ลีโอนาโด ดาวินชี / โทมัน เอดิสัน / ทอม ครูซ/ วอลท์ ดิสนีย์)