Tag: c programming

  • Dennis Ritchie ผู้ให้กำเหนิดภาษา C เสียชีวิต

    ตัวผมเองศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ยุคแรกๆ เริ่มจากภาษา เบสิค ลามไป ปาสคาล และก็ไปสู่ ภาษาซี ซึ่งเป็นอะไรที่ผมถนัดที่สุด สมัยนั้น ผมหลับตาเขียนโปรแกรมได้เลย จำได้ทุกฟังชั่น แต่มาวันนี้ ตัวภาษาคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปตามความสามารถของ ฮาร์ดแวร์ ซึ่งไปเร็วกว่า ซอฟแวร์มากนัก ตัวภาษาซี จึงเริ่มหดหายไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังมีหลายๆ ภาษาที่พัฒนามาจากภาษาซี เช่น Pascal, Java, PHP และ อีกหลายๆ ภาษา รายงานข่าวจากหลายสื่อวันนี้ระบุว่า Dennis Ritchie ผู้สร้างภาษา C ปูชนียบุคคลอีกหนึ่งคนในวงการคอมพิวเตอร์ ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากต่อสู้กับอาการป่วยมาเป็นเวลานาน (แหล่งข่าวไม่ได้ระบุว่าป่วยเป็นอะไร) ผลงานของ Dennis Ritchie มีมากมาย ที่เรารู้จักกันดีก็ในฐานะผู้สร้างภาษา C และสร้างระบบปฏิบัติการ UNIX ร่วมกับ Ken Thompson ทุกวันนี้ระบบคอมพิวเตอร์รอบตัวเราแทบทุกอย่างล้วนแต่สร้างขึ้นจาก C หรือ UNIX อย่างใดอย่างหนึ่ง โลกคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้มีโฉมหน้าแบบนี้ ถ้าหากไม่มีผลงานของ Dennis…