Tag: เติมเต็ม

  • ทฤษฎีการเติมเต็มขวดแห่งชีวิต

    การเติม ลูกกอล์ฟลงในขวดแห่งชีวิต หมายถึงให้เติมสิ่งสำคัญลงในชีวิต หรือ ในไทม์ไลน์ของตัวเองก่อนเช่น เรื่องการศึกษา ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง คนรัก แล้วหลังจากนั้นเรายังสามารถเติม เม็ดกรวดเล็กๆ ลงไปในขวดได้อีก นั่นหมายถึงสิ่งสำคัญรองลงมา เช่น หน้าที่การงาน บ้านที่อยู่อาศัย รถยนต์พาหะนะ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย แล้ว ยังมีช่องว่างสำหรับเติมเต็มสิ่งเล็กๆได้อีกเช่นเม็ดทราย มันคือ ความสุขเล็กๆน้อยๆ เช่นการท่องเที่ยว การหาอะไรอร่อยๆกิน การทำงานอดิเรก หลังจากนั้น เรายังสามารถเติมเบียร์ลงไปในขวดได้อีก นั่นเปรียบเสมือนว่า ไม่ว่าขวดแห่งชีวิตเราจะเต็มเปี่ยมขนาดไหน เรายังเติมความสุขเล็กๆน้อยๆลงไปได้อีกเสมอ   ประเด็นคือ ถ้าเราเติมความสุขอย่างเช่นเบียร์เย็นๆ ลงไปในขวดแห่งชีวิตก่อนจนเต็ม คุณคิดว่าจะยังสามารถเติม ทราย กรวด ลูกกอล์ฟ ได้อีกเหรอ มันไม่มีที่ว่างแล้ว จะเติมยังไงมันก็ออกจากชีวิตเราไปเสมอ   ดังนั้น เราควรจะเติมความสำคัญลงในชีวิตก่อน แล้วค่อยๆ เติมเต็มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆลงไป เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปได้ แต่ ในขณะเดียวกัน เราสามารถเติมความสุขเล็กๆน้อยๆ ลงไปในชีวิตได้ตลอดเวลา ไม่มีวันเต็ม  …