Tag: ออกกำลังกาย

  • [ออกกำลังกาย] ท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกด้านใน

    ท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกด้านใน กล้ามเนื้อสะโพกด้านในเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหุบขา โดยการยืดกล้ามเนื้อบริเวณนี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และช่วยยืดกล้ามเนื้อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ท่ายืดกล้ามเนื้อ : ไวด์ ฟอร์เวิร์ด โฟลด์ (Wide Forward Fold) กล้ามเนื้อส่วนที่ได้รับการยืด : กล้ามเนื้อสะโพกด้านใน (Adductors Muscle) วิธีฝึก 1. เริ่มต้นด้วยท่าชันเข่า 2. ค่อย ๆ ยืดขาออกให้ตรง 3. เมื่อยืดขาตรงแล้ว เริ่มกางขาออกทีละน้อย โดยกางออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 4. ยืดแขนตรง จับปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง หากมือไม่ถึงให้ใช้ผ้าหรือเข็มขัดช่วยได้ 5. ค้างท่าไว้สักครู่ ประมาณ 1-2 นาทีแล้วคลายท่า 3. ท่าโยคะ : ท่ากบ กล้ามเนื้อส่วนที่ได้รับการยืด : กล้ามเนื้อสะโพกด้านใน (Adductors Muscle) วิธีฝึก 1. นั่งยอง ๆ กับพื้น วางมือกับพื้นเหนือประมาณครึ่งลำตัว…

  • [ออกกำลังกาย] ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนกลาง

    ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนกลาง กล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องกลาง เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นแผ่นยาว และถูกแบบออกเป็นปล้อง ๆ ทำหน้าที่ในการปกป้องผนังหน้าท้องส่วนหน้า ซึ่งถ้าหากบริหารกล้ามเนื้อส่วนนี้เป็นประจำก็จะกลายเป็นซิกแพคสวย ๆ นั่นเอง 1. ท่าโยคะ : ท่าอูฐ กล้ามเนื้อส่วนที่ได้รับการยืด : กล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนกลาง (Rectus Abdominus Muscle) และกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนนอก (External Obliques Muscle) วิธีฝึก 1. คุกเข่า นั่งบนส้นเท้า ปลายเท้าเหยียดตรงไปด้านหลัง 2. วางมือทั้งสองข้างลงที่ฝ่ายเท้า 3. ยกก้นขึ้นจากส้นเท้า แอ่นหลัง ยืดหน้าท้องไปข้างหน้า และเงยศีรษะไปด้านหลังให้มากที่สุด 4. หายใจเข้าและออกช้า ๆ ค้างท่านี้ไว้ประมาณ 1-2 นาที แล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้น