Tag: วิธีสรงน้ำพระที่บ้าน

  • ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน วันสงกรานต์

    “วิธีสรงน้ำพระที่บ้าน” ขั้นตอน-การทำความสะอาดอย่างถูกต้อง วิธีสรงน้ำพระที่บ้าน อยากรู้ขั้นตอนการทำความสะอาดหิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา และพระพุทธรูปอย่างถูกวิธี วันนี้เรามีวิธีสรงน้ำพระที่บ้านมาบอก การสรงน้ำพระ คือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธิ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “การถวายเครื่องเถราภิเษก” ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันและต้องทำเป็นประจำทุกปี ถือว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมลทิน เพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความเป็นสิริมคลกับผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความคารพและเสื่อมใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการอีกด้วย กระปุกดอทคอมเลยนำวิธีสรงน้ำพระที่บ้านอย่างถูกต้องมาใช้ได้ชม เพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้นำไปปฏิบัติกัน อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้าน – ผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนใหม่หรือฟองน้ำสะอาด ๆ – ขันใส่น้ำสำหรับเช็ดทำความสะอาดทั่วไป – โต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว – พานและถาดรองตามความเหมาะสม – เครื่องหอม (ดอกไม้หอม, พวงมาลัย, น้ำหอม/ น้ำอบ/ น้ำปรุง) – ขันใส่น้ำสำหรับสรงน้ำพระ ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน (ถวายเครื่องเถราภิเษก) 1. เริ่มจากอันเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยผ้าผืนใหม่หรือฟองน้ำสะอาดทีละองค์ ถ้าหากเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดให้เกลี้ยงเกลา 2. จากนั้นอันเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พาน โดยมีรองถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว…