Tag: วันพุธ

  • บ่ายวันพุธ 9 พฤษภาคม 2561

    บ่ายวันพุธ ที่ไม่ใช่วันพฤหัส แต่อย่างใด ความเบื่อหน่ายความอายุมากขึ้น ความอะไรต่อมิอะไร ผมก็เลยเขียนบทความสั้นๆมาลงบลอกน้อยๆแห่งนี้ เพื่อจะให้มันมีอะไรเคลื่อนไหวบ้าง ไหนๆก็จดโดเมนมาแล้วจะทิ้งจะขว้างก็เสียดายเงินอยู่ ปีนึงก็หลายร้อยอยู่นะ แดกกาแฟพะยี่ห้อดังได้สองแก้วครึ่งแน่ะฮ่าๆๆๆ