Tag: คำสอนของพ่อ

  • ชวนชาวไทย ฟัง 9 คำสอนของพ่อ โทรฟรีทุกเครือข่าย

    ชวนชาวไทย ฟัง 9 คำสอนของพ่อ โทรฟรีทุกเครือข่าย หมายเลข 1800-018-009 หรือ 009-999 โครงการโทรศัพท์หมายเลข 9 จัดทำโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนไทยได้รับฟังพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส เพื่อน้อมนำคำสอนเหล่านี้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ 9 คำสอนของพ่อ ประกอบไปด้วย 1. ความเพียร บันทึกเสียงโดย ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือ กอล์ฟ Fukking Hero 2. ความพอดี บันทึกเสียงโดย นิรุตติ์ ศิริจรรยา 3. ความรู้ตน บันทึกเสียงโดย เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี 4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ บันทึกเสียงโดย…