ทหารเข้าระงับขุดบ่อน้ำมันที่ดิน ส.ป.ก.

https://www.youtube.com/watch?v=rV4tPoVekI0