เทคนิคการลงทุนแบบ ทนรวย

Intelligence Investor

แผนการซื้อหุ้นรายเดือน ซึ่งนักลงทุนจะซื้อหุ้นหนึ่งตัวหรือหลายตัวทุกๆ เดือนเป็นเงินจำนวนเท่าๆ กัน นี่เป็นการประยุกต์ การลงทุนแบบใช้สูตร ประเภทพิเศษที่ชื่อว่า “Dollar-cost averaging” การลงทุนตามแผน Dollar-cost averaging ให้ผลตอบแทนอันน่าพึงพอใจมาก เรื่องจากแผนนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้นักลงทุนทุ่มซื้อหุ้นในจังหวะที่ผิด การศึกษาการลงทุนแบบใช้สูตรของลูไซล์ ทอมลินสัน ได้คำนวณผลตอบแทนของการใช้แผน Dollar-cost averaging กับกลุ่มหุ้นที่ประกอบเป็นดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ การศึกษาจะครอบคลุมช่วงระยะเวลา 10 ปี 23 ช่วงการศึกษาระบุว่า ในแต่ละช่วงการซื้อหุ้นจะได้ผลกำไร ณ จุดสิ้นสุดของช่วงระยะเวลาทั้ง 23 ช่วงดังกล่าวอยู่ที่ 21.5% โดยไม่รวมเงินปันผล แม้ในบางโอกาส มูลค่าตลาดของพอร์ตจะลดลงอย่างมากเป็นการชั่วคราว ทอมลินสันสรุปการศึกษาการลงทุนแบบใช้สูตรอย่างง่ายด้วยประโยคน่าประทับใจว่า “นอกเหนือไปจาก Dollar-cost averaging แล้ว ยังไม่มีใครสามารถคิดค้นสูตรการลงทุนที่สามารถเชื่อมั่นในความสำเร็จได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร”

เนื้อหาในหนังสือ The Intelligence Investor