ช่างซ่อม

Hey girls, gather round,
listen to what I’m putting down.
Hey babe, I’m your handy man.
I’m not the kind to use a pencil or rule,
I’m handy with love and I’m no fool,
I fix broken hearts,
I know that I truly can.If your broken heart should need repair,
then I’m the man to see.
I whisper sweet things,
you tell all your friends,
they’ll come running to me.
Here is the main thing I want to say,
I’m busy 24 hours a day.
I fix broken hearts,
I know that I truly can.Comma, comma, comma, com, com,
yeah, yeah, yeah.
Comma, comma, comma, com, com,
yeah, yeah, yeah,they’ll come running to me.
Here is the main thing I want to say,
I’m busy 24 hours a day.
I fix broken hearts,
I know that I truly can.

Comma, comma, comma, com,
com, yeah, yeah, yeah.
Comma, comma, comma, com, com,
yeah, yeah, yeah.

เฮ้,สาวๆ, ห้อมล้อมเข้ามาสิ,
เข้ามาฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอก
เฮ้ ที่รัก, ผมคือช่างซ่อมบำรุงของคุณ
ไม่ใช่ช่างในแบบที่ใช้ดินสอหรือการคำนวณ
ผมซ่อมด้วยความรักและผมไม่หลอกลวง
ผมซ่อมแซมหัวใจที่แตกสลาย
ผมรู้ว่าผมสามารถทำได้อย่างแท้จริงถ้าหัวใจที่แหลกลาญของคุณจำเป็นต้องซ่อมแซม
ดังนั้นแล้ว ผมนี่แหละเป็นผู้ชายที่คุณต้องมาหา
ผมกระซิบคำหวาน
คุณบอกเพื่อนคุณทุกคนเลยนะ
พวกเขาจะวิ่งมาหาผมเชียวล่ะ
นี่คือส่วนสำคัญที่ผมต้องการพูด
ผมงานยุ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน
ผมซ่อมแซมหัวใจที่แตกร้าว
ผมรู้ว่าผมสามารถทำได้อย่างแท้จริงมาเถอะมา…..
ใช่….
มาเถิด….
ใช่…พวกเขาจะวิ่งมาหาผมเชียวล่ะ
นี่คือส่วนสำคัญที่ผมต้องการพูด
ผมงานยุ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน
ผมซ่อมแซมหัวใจที่แตกสลาย
ผมรู้ว่าผมสามารถทำได้อย่างแท้จริง

มาเถอะมา…..
ใช่….
มาเถิด….
ใช่…