รับซื้อไฟฟ้า จากโครงการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์

sunpower_main1นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี ภายใต้ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าในปี 56 รวม 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อีก 100 เมกะวัตต์ กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.56

รวมทั้งเห็นชอบอัตรา FiT สำหรับโครงการฯ ดังนี้ สำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 0-10 kWp อัตรา FiT 6.96 บาทต่อหน่วย สำหรับกลุ่มอาคารธุรกิจ ขนาดเล็กขนาดกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 10-250 kWp อัตรา FiT 6.55 บาทต่อหน่วย ส่วนกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงานขนาดกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 250-1,000 kWp อัตรา FiT 6.16 บาทต่อหน่วย

โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับไปดำเนินการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์ และการออกประกาศเชิญชวน รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรม โดยมอบหมายให้ กกพ.พิจารณาค่าใช้จ่ายในการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ที่ต่างจากค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยจาก กฟผ. ของ กฟน. และ กฟภ. เป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐในสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พร้อมให้จัดทำกระบวนการขอใบอนุญาตแบบ One Stop Service ในส่วนของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาติประกอบกิจการพลังงาน ใบอนุญาตพลังงานควบคุม เป็นต้น

พร้อมทั้งให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพลังงานหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนทางภาษีสำหรับโครงการฯ ต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน โดยมีเป้าหมายการผลิตติดตั้งรวม 800 เมกะวัตต์ในอัตราพิเศษ ปีที่ 1 – 3 ระบบ Feed-in Tariff อัตรา 9.75 บาทต่อหน่วย, ปีที่ 4 – 10 ระบบ Feed-in Tariff อัตรา 6.50 บาทต่อหน่วย และ ปีที่ 11 – 25 ระบบ Feed-in Tariff อัตรา 4.50 บาทต่อหน่วย โดยให้มีวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ภายในปี57

แหล่งข่าวที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) — อังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 17:03:31 น.