คสช. ประกาศลดภาษีดีเซลต่ออีก1เดือน

ลดภาษีดีเซลต่ออีก1เดือน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คสช. อนุมัติลดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคม ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวส่งผลให้สูญเสียภาษีสรรพสามิตเดือนละ 9 พันล้านบาท  โดยขณะนี้ได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนเม.ย.  2554  จนถึงปัจจุบันเป็นมูลค่ากว่า  3.36 แสนล้านบาทแล้ว