มาทำ USB boot กันดีกว่า

เนื่องจากแผ่น CD หรือ DVD เริ่มมีความนิยมน้อยลง และเครื่อง Notebook จะไม่มี Drive DVD ติดมาให้ ทำให้การใช้แผ่น Hiren’s BootCD ลำบากขึ้น จึงอยากจะแนะนำการทำ Hiren’s Boot From USB Flash Drive เมื่อทำแล้วยังสามารถนำไปใช้เป็น Flash Drive ได้ตามปกติ
1. เตรียม USB Flash Drive ขนาด 1 GB (หรือมากกว่า)
2. Download Program USB Disk Storage Format >>> USB Format.zip
3. เปิดโปรแกรม แล้วทำการ Format USB Flash Drive ดังรูป

4. Download Program grub4dos >>> grub4dos
5. เปิดโปรแกรม grubinst_gui.exe ทำตามขั้นตอน 1-4 ดังรูป

6. Copy File ทั้งหมดในแผ่น Hiren’s Boot 15.2 หรือสูงกว่า ลงใน USB Flash Drive Download >>>Hiren’s Boot15.2 Download >>> Hiren’s Boot 15.1 With DLC & Mini Win7
7. Copy grldr and menu.lst จาก grub4dos.zip (หรือจาก HBCD folder) ลงใน USB Flash Drive หมายเหตุ ถ้ามีตัว grldr และ menu.lst แล้วไม่ต้อง copy ครับ
8. ทดลองนำ USB Flash Drive ไป Boot ดูครับ
9. เสร็จเรียบร้อย

ที่มา : http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk