ชวนชาวไทย ฟัง 9 คำสอนของพ่อ โทรฟรีทุกเครือข่าย

ชวนชาวไทย ฟัง 9 คำสอนของพ่อ โทรฟรีทุกเครือข่าย หมายเลข 1800-018-009 หรือ 009-999

โครงการโทรศัพท์หมายเลข 9 จัดทำโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนไทยได้รับฟังพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส เพื่อน้อมนำคำสอนเหล่านี้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ 9 คำสอนของพ่อ ประกอบไปด้วย

1. ความเพียร บันทึกเสียงโดย ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือ กอล์ฟ Fukking Hero
2. ความพอดี บันทึกเสียงโดย นิรุตติ์ ศิริจรรยา
3. ความรู้ตน บันทึกเสียงโดย เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี
4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ บันทึกเสียงโดย ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต
5. อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ บันทึกเสียงโดย ป๊อด ธนชัย อุชชิน
6. พูดจริงทำจริง บันทึกเสียงโดย วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา
7. หนังสือเป็นออมสิน บันทึกเสียงโดย สินจัย เปล่งพานิช
8. ความซื่อสัตย์ บันทึกเสียงโดย ก้อง สหรัถ สังคปรีชา
9. การเอาชนะใจตน บันทึกเสียงโดย ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาด