สุขสันต์ วันนก

ประเทศพูดไม่ได้
น้ำตาไหลไม่รู้สึก
แตกแยกรานร้าวลึก
ไร้ปึกแผ่นต้านสามานย์

นิ่งเฉย “ตัว” ปลอดภัย
ทิ้งให้ “ไทย” ถูกล้างผลาญ
ก้มหมอบลงกราบกราน
หรือลุกสู้กู้บ้านเมือง