จากโรงงานทอผ้าสู่โรงงานจักรยานยนต์ Suzuki

[youtube code=”UC4dh7Dlfjw” width=”645″ height=”400″ align=”aligncenter”]