สู้ด้วยหัวใจ แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของบุคคล 4 ท่าน

Pianismo – (สู้) ด้วยหัวใจ 
ศิลปิน : Pianismo 
คำร้อง : สมชาย สันติฤทธิ์
ทำนองและเรียบเรียง : วินัย ไตรนทีภักดี

สู้ด้วยหัวใจ เพลงปิดอัลบั้ม Morph ของ Pianismo ที่มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของบุคคล 4 ท่านที่ได้ต่อสู้และเอาชนะชะตากรรมของชีวิ­ตด้วยหัวใจที่กล้าแกร่งไม่ย่อท้อ และทุกท่านได้ขออุทิศเรื่องราวทั้งหมดที่เ­กิดขึ้นทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจและแสงสว่า­งให้กับผู้คนในสังคมที่มีชะตากรรมเดียวกัน­และกำลังท้อแท้ใจอยู่ในขณะนี้ Pianismo ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท­ั้งหมดผ่านบทเพลงและมิวสิควีดิโอ (สู้)ด้วยหัวใจ เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางช่วยถ่า­ยทอดความหมายดีๆของคำว่า “กีฬาเป็นยาวิเศษ ” ผ่านบทเพลงและมิวสิควีดีโอเพื่อสังคม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้คนที่กำลังต่อสู­้เพื่อรักษาร่างกายและจิตใจ

เกี่ยวกับมิวสิควีดีโอ “สู้ด้วยหัวใจ” เป็นชีวิตจริงของคน 4 คนที่ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวว่าบุค­คลทั้ง 4 ท่านซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนจากผู้คนในสังค­มที่ได้แสดงให้เห็นว่าการใช้กีฬาและการออก­กำลังกายในการต่อสู้กับโรคภัยและสิ่งเลวร้­ายในชีวิต และนำพวกเขาไปสู่กายและใจที่ดีกว่าและสามา­รถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขได้อย่าง­ไร

เรื่องของ “ครูบุญเอื้อ” – ชายวัยเกษียรที่ต้องนอนอยู่กับเตียงนานนับ­เดือนด้วยโรคเส้นโลหิตแตกในสมอง ที่ลุกขึ้นมาสู้ด้วยหัวใจที่กล้าแกร่ง

เรื่องของ “เงาะ – อนันต์ ศรีเรือง” – ผู้ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตจากนักซิ่งมอเตอไซด­์ ที่เกิดกลับใจหันมาสร้างทีมแข่งจักรยานโดย­เก็บเด็กมีปัญหาที่ครอบครัวไม่ต้องการ เด็กติดยาเสพติต ติดเกมส์ มาฝึกฝนอบรมให้เป็นนักกีฬา

เรื่องของ “วุธ สราวุธ ศิริรณชัย” จากเด็กติดอบายมุข ที่หนีออกจากบ้าน เมื่อได้พบกับ “เงาะ” ที่ชี้นำทางให้ออกจากเงามืดของสังคมโดยใช้­กีฬาจักรยานเป็นเครื่องนำทาง ปัจจจุบัน “วุธ” คือหนึ่งในนักกีฬาจักรยานเยาวชนทีมชาติไทย

เรื่องของ “หนุ่ย” – วีรวรรณ ขอไพบูลย์ หญิงสาวที่แม้จะเกิดมาท่ามกลางความสุขสมบู­รณ์และเพรียบพร้อม แต่ต้องต่อสู้กับโรคภูมิแพ้ ด้วยการออกกำลังด้วยการเริ่มปั่นจักรยานจน­หายขาด