เวรแล้ว อัพเดท เวิร์ดเพรส เวอร์ชั่นใหม่ 3.0.1 โพสเก่า อ่านไม่ได้เลย

ตามนั้น แล เพราะว่าอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ ทำให้มีปัญหากับภาษษไทย ที่เคยโพสชื่อยาวๆ เอาไว้ จะใล่แก้หรือก็ กะไรอยู่ คงต้องปล่อยไปตามกรรม