แร็คขนจักรยานไปปั่น ถูกกฏหมายเป็นยังไง มาดูกัน

ชาวจักรยานได้เฮแล้วหลังจากโดน..มานาน

สั้นๆ ป้ายขาว ขนได้โดยมีข้อกำหนดคือ

1. แร็คหลังคา
1.1 รถกว้าง <= 2.30 m. สูงได้ไม่เกิน 3.00 m.
1.2 รถกว้าง >= 2.31 m. สูงได้ไม่เกิน 4.00 m.

2. แร็คท้าย ไม่เกิน 2.50 m. จากท้ายรถ และกว้างได้ไม่เกินกระจก
2.1 กลางวัน ห้อยผ้าแดง 30 cm. × 45 cm.
2.1 กลางคืน ติดไฟแดงให้เห็นไม่น้อยกว่า 150 m.

ขอบคุณคุณ Waratino de Boka สำหรับข้อสรุปแบบสั้นๆ มาอ่านแบบยาวๆ กันบ้าง มี งงๆ เล็กน้อย

ข้อสรุป ซึ่งผู้แทนกรมการขนส่งทางบก และผู้แทนกองบังคับการตำรวจจราจร มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

๑. สามารถใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน ๑.๖ ตัน (ป้ายขาว-อักษรเขียว) ทำการขนจักรยานของผู้ที่โดยสารไปกับรถยนต์ ได้เช่นเดียวกับข้อกำหนดของ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า)
[via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗]

๒. สามารถใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) ทำการขนจักรยานของผู้ที่โดยสารไปกับรถยนต์ ได้เช่นเดียวกับข้อกำหนดของ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว)
[via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗]

๓. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) สามารถติดตั้งแร็คสำหรับขนจักรยาน ได้ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคา และแบบติดตั้งท้ายรถ โดยไม่ต้องนำรถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้ และไม่ต้องไปยื่นขอให้นายทะเบียนเพิ่มเติมรายการ Bicycle rack ในทะเบียนรถ
[via: ภูษิต ชัยอำนาจ; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗]

๔. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) ที่ตัวถังกว้างไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร สามารถติดตั้งแร็คหลังคา และขนจักรยานบนหลังคาได้ สูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง
… ส่วนรถบรรทุก ที่ตัวถังกว้างตั้งแต่ ๒.๓๑ เมตร ขึ้นไป สามารถติดตั้งแร็คหลังคา และขนจักรยานบนหลังคาได้ สูงไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร จากพื้นทาง
[via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี และภูษิต ชัยอำนาจ; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗]

๕. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) สามารถติดตั้งแร็คท้ายรถ และขนจักรยานยื่นเลยตัวถังด้านท้ายรถได้ไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
… แต่ในเวลากลางวัน ต้องติดธงแดงที่ปลายสุดของส่วนที่ยื่นออกไปด้านท้ายรถ
… ส่วนในเวลากลางคืน ต้องติดเป็นไฟแสงแดง
[via: พ.ต.ท.สรรเสริญ กรีอารี และภูษิต ชัยอำนาจ; ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗]

๖. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรดำ) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายขาว-อักษรเขียว) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (ป้ายขาว-อักษรฟ้า) สามารถขนจักรยานยื่นเลยตัวถังด้านข้างรถได้ไม่เกินแนวกระจกข้างรถ
[via: ประเทศ สังข์บุญลือ; ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗]

หมายเหตุ: 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Bicycle Rack ที่โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธ์