ถามว่า เมื่อไหร่เมืองไทยจะปลอดคอรัปชั่น

ชายชรา 3 ชาติเจอพระเจ้า เลยถามท่านว่า

ชายชราพม่าถามว่า เมื่อไหร่พม่าจะมีประชาธิปไตยเต็มใบ
พระเจ้าตอบว่า “อีก20ปี”
ชายชราพม่าร้องไห้บอกว่า…”ผมอยู่ไม่ถึง”

ชายชราเวียตนามถามว่า เมื่อไหร่เวียตนามจะเจริญเหมือนสิงคโปร์
พระเจ้าตอบว่า “อีก 30 ปี”
ชายชราเวียตนามร้องไห้.. “ผมอยู่ไม่ถึง”

ชายชราไทยถามพระเจ้าว่า เมื่อไหร่เมืองไทยจะปลอดคอรัปชั่น
พระเจ้าท่านนั่งคิดพักนึงแล้ว…
พระเจ้าก็ร้องไห้โฮ…..
พูดว่า… “ข้าก็อยู่ไม่ถึง”