เอาล่ะสิ ปั่นจักรยานตามถนน ต้องเคารพกฏหมายด้วยนะ

ออกกฎหมาย นักปั่น จับจริง ปรับจริง !!
หลังจากที่เกิดเรื่องราวมากมายสำหรับ นักปั่น กับผู้ใช้รถใช้ถนน ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก เตรียมนำกฎหมายมาบังคับใช้กับเหล่านักปั่นแล้วครับ

กฎหมายสำหรับ นักปั่น จักรยาน

1. รถจักรยานจะต้องติดกระดิ่งให้เสียงสัญญาณ โดยต้องได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร

2. เครื่องห้าม (เบรค) ต้องใช้การได้ดี โดยรถจักรยานต้องหยุดได้ในทันที

3. โคมไฟติดหน้ารถจักรยาน มีแสงสีขาวไม่น้อยกว่าหนึ่งดวง โดยแสงไฟต้องส่องตรงไปข้างหน้า เห็นพื้นทางได้ชัดเจน ในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตรและอยู่ในระดับตํ่ากว่าสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์

4. โคมไฟติดท้ายรถจักรยาน ใช้แสงสีแดงไม่น้อยกว่าหนึ่งดวง และให้แสงสว่างตรงไปข้างหลัง หรือให้ติดวัตถุสะท้อนแสงสีแดงแทนได้

มาดูข้อห้ามกันบ้าง

1. ห้ามขับโดยประมาทหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

2. ห้ามขับโดยไม่จับคันบังคับรถหรือขับปล่อยมือ

3. ห้ามขับขนานกันเกิน 2 คัน เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้สำหรับจักรยาน

4. ห้ามขับโดยนั่งบนที่อื่น ที่มิใช่อานนั่งตามปกติ

5. ห้ามขับโดยบรรทุกผู้อื่น เว้นแต่รถจักรยานสามล้อสำหรับบรรทุกคน

6. ห้ามบรรทุกหรือถือสิ่งของใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง การจับคันบังคับรถหรืออาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

7.ห้ามเกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กำลังแล่นอยู่

ทั้งนี้เมื่อมีการเริ่มใช้กฎหมายดังกล่าว นักปั่นที่กระทำความผิด มีโทษปรับ 200 – 500 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพาไปปรับที่ สน. นั่นเอง