สายเชื่อมต่อ 3D TV แห่งอนาคต ที่มีมานานแล้ว เอ๊ะยังงัย

ไวอกร้า พ่องมึง ไอ้สัสสส